Vzdělávací akce

                                                                                                                                                                 zpráva o 5. sympóziu