1. Úvod
 2. >
 3. Obory

Klinická logopedie

Vedoucí pracovník

Mgr. Dominika Kiene, klinický logoped

Poskytované služby

 • Léčba poruch komunikace, péče o děti a dospělé
 • Poruchy výslovnosti jednotlivých hlásek
 • Poruchy plynulosti řeči ( koktavost, breptavost)
 • Opožděný vývoj řeči, dysfázie
 • Afázie - nemluvnost
 • Specifické poruchy učeni
 • Léčba poruch čtené a psané řeči
 • Léčba poruch řečové komunikace u dospělých
 • Poruchy sluchu a hlasu
 • Konzultace pro rodiče a děti z dvojjazyčného prostředí ( angličtina- čeština )
 • Logopedické konzultace v angličtině

Ordinační hodiny

na vyšetření je třeba se objednat

Pondělí 13,00 – 18,00
Úterý
Středa ---
Čtvrtek 8,00 – 12,00 13,00 – 18,00
Pátek

Ceník služeb

Vstupní vyšetření - nový pacient  1.000,- Kč
Kontrolní vyšetření 600,- Kč
ostatní vyšetření a léčba dle ceníku výkonů  á 2,0,-Kč/bod
Individuální léčebný a edukační program dle zpracované cenové nabídky  

Smluvní zdravotní pojišťovny

Bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami